Skowyt – Plakat

Plakat do spektaklu Skowyt, Teatr Łaźnia Nowa, Kraków 2015.